Dr. Szalai Péter

Dr. Szalai Péter ügyvéd jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézetében jelenleg is a családjogi szakjogász képzést folytatja.

A 2017/2018-as tanévben ösztöndíjjal a milánói Universita degli Studi di Milano egyetem Facoltá di Giurisprudenza jogi karán tanult, melynek keretében elsősorban szerződések jogát és társasági jogot hallgatott, angol és olasz nyelven. Ennek köszönhetően disszertációs témáját az olasz és a magyar jog egy szegmensének összehasonlító elemzéséből írta.

A magyarországi egyetemi tanulmányai során több éven át rendszeresen proaktív résztvevője és szervezője volt a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi Tanszék tudományos konferenciáinak.

Dr. Szalai Péter ügyvéd már hallgatóként szakmai tapasztalatot szerzett több neves polgári és gazdasági joggal foglalkozó ügyvédi irodában, továbbá a Fővárosi Törvényszéken, ahol nagyobb tárgyi súlyú és kiemelt jelentőségű büntetőügyekben vett részt. Mentorai az ország vezető büntetőbírái voltak.

Szakmai gyakorlatát az ország egyik vezető lakásfejlesztő és befektető cégcsoportjánál kezdte, ahol elsősorban ingatlanjoggal, valamint építési joggal foglalkozott. Erre tekintettel magas fokú kompetenciát szerzett társasházak alapításában és működtetésében, továbbá a magánszemély ügyfél jogainak érvényesítése terén, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a társasházi határozatokkal szembeni kisebbségi jogok védelmét és a kifejezetten bonyolult szerkezetű új építésű ingatlanok adásvételi szerződéseinek véleményezését.

Dr. Szalai Péter ügyvéd a nagyvállalati szférát követően tapasztalatot szerzett több budapesti ügyvédi irodában. Munkavégzése során kiemelten foglalkozott családjoggal, azon belül bíróság előtti képviselettel válások terén, mediációs ülések tartásával, házassági és élettársi vagyonjogi szerződések készítésével. Dr. Szalai Péter ügyvéd az ingatlanjog, családjog, társasági jog mellett jelentős kompetenciát szerzett a polgári peres eljárásokban is. Bíróság előtt rendszeresen lát el felperesi, alperesi, beavatkozói képviseletet kártérítési ügyekben, és válásokkal kapcsolatosan, valamint olyan specifikus területen is, mint a sérelemdíjjal „szankcionálható” orvosi műhibaperek.

Az Ügyvédi Irodán belül Dr. Szalai Péterhez tartozik továbbá a szerződések joga (ingatlan adásvételi szerződés, bérleti szerződés, vállalkozási-, megbízási szerződés stb.), valamint a nemperes eljárások közül elsősorban a fizetési meghagyásos eljárás és a végrehajtási eljárás.

Angol és olasz nyelven beszél.

Szakterületei: családjog, ingatlanjog, nemperes eljárások joga, polgári peres eljárások (kártérítési jog, orvosi műhibaperek), szerződések joga, társasági jog.