Dr. Szabó Zsolt Tibor

Dr. Szabó Zsolt Tibor ügyvéd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ösztöndíjasként szerezte meg jogász végzettségét. Ezt megelőzően diplomázott le a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, majd elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Deák Ferenc Intézetében indult gazdasági büntetőjogi szakjogász képzést (Master of Laws) is.

A jogi diploma kézhezvételét követően felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájába, ahol jelenleg is abszolutóriumot szerzett doktorvárományosként Ph.D. tanulmányokat folytat. Várhatóan a 2023. évben szerzi meg tudományos fokozatát. Doktori disszertációját a Büntetőjogi Tanszéken készíti, ezzel egyidejűleg megbízott oktatóként több mint három és fél éve tanít nappali és levelező tagozaton büntető anyagi jogot. Az oktatás mellett szakdolgozati, évfolyamdolgozati konzulensi feladatokat is ellát, valamint az adott évfolyam vizsgáztatásából is kiveszi saját részét.

Kutatási területe a hivatali és gazdasági korrupciós bűncselekmények dogmatikája.

Dr. Szabó Zsolt Tibor szakmai gyakorlatát főként vegyes praxisú ügyvédi irodákban szerezte meg, a generális területeken túlmenően volt szerencséje foglalkoznia közbeszerzési joggal, versenyjoggal, közigazgatási joggal, illetve adójoggal is.

Számos polgári peres eljárásban járt el (kártérítés, kötelmi jogi igényérvényesítés, személyiségi jogi, végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perek stb.), több nagyobb volumenű felszámolási eljárásban foglalt helyet a hitelező vagy az adós mellett a bíróságon, számos ingatlan adásvételi szerződés lebonyolításában közreműködött, heti rendszerességgel tárgyalt védőként büntetőeljárásokban, összetettebb társasági jogi jogvitákban állt helyt.

Ügyvédjelöltként a leghosszabb ideig a Gellér és Bárányos Ügyvédi Irodával állt munkajogi jogviszonyban, ahol Prof. Dr. Gellér Balázs József tanszékvezető egyetemi tanártól, ügyvédtől rendkívül alapos, szerteágazó és mély ismeretekre, szakmai tapasztalatra, éles és precíz látásmódra tett szert kifejezetten a büntetőjog területén.

Korábbi principálisának, mentorának köszönhetően – nem kis túlzással – az ország kiemelt jelentőségű és legnagyobb tárgyi súlyú – többek között gazdasági, költségvetést károsító, közlekedési – büntetőügyeiben tudott eljárni, tudott aktív szerepet vállalni terhelti, vagy sértetti oldalon.

Védőként és kutatóként a büntetőjog területén több mint tíz év alatt elsajátított képessége és készsége alapján és miatt kifejezetten magabiztosan és határozottan mozog a hatóságok, bíróságok előtt.

A Szabó & Szalai Ügyvédi Irodában részben ő látja el a polgári peres és nemperes eljárásokban – így a követeléskezeléssel összefüggő eljárásokban, a felszámolási eljárásokban – is a jogi képviseletet, de ugyanígy közreműködik válóperekben, okiratszerkesztésben, alapítási- vagy változásbejegyzési eljárásokban, továbbá felperesi vagy alperesi képviselet ellátásában.

A hagyományos ügyvédi tevékenység mellett dr. Szabó Zsolt Tibor ügyvéd szakterülete a büntetőjog és a szabálysértési jog.

Dr. Szabó Zsolt Tibor ügyvéd mindig is azt az elvet tartotta szem előtt, és azt az elvet követte, amely szerint a gyakorlatban elsajátított ismereteknek egyensúlyban kell lenniük a jogtudomány művelése során megszerzett tárgyi, elméleti tudással. Erre figyelemmel és nyomatékos tekintettel korán elhatározta, hogy a jogtudomány területén is eredményeket kíván elérni, amiket kamatoztatni tud majd a jogalkalmazás során.

Egyetemi tanulmányai alatt kétszer ért el első helyezést a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédversenyen, védő kategóriában, továbbá már ügyvédjelöltként egyszer a harmadik, egyszer az első dobogóig jutott a Budapesti Ügyvédi Kamara által megrendezett védői perbeszédversenyeken. Képviselve az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát, illetve a Budapesti Ügyvédi Kamarát országos versenyeken is megmérettethette magát.

A Miskolcon megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Büntetőjogi Tagozatban különdíjjal értékelték dolgozatát, majd – ugyanezt a témát tovább dolgozva – 12 hónapos ösztöndíjat nyert el az Új Nemzeti Kiválósági Program keretein belül.

Az ELTE illetékes Tanácsa teljesítményeit Hajnóczy-díjjal jutalmazta, ezzel a Kar büszkeségei közé tudott emelkedni.

Dr. Szabó Zsolt Tibor ügyvéd több mint tíz szakmai, tudományos konferencián adott elő, illetve több mint húsz tudományos publikációja jelent meg nívós magyar jogi szakfolyóiratokban korrupciós bűncselekmények (hálapénz, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, hivatali vesztegetés, vállalati compliance, whistleblowing) és büntető eljárásjogi jogintézmények (előkészítő ülés, előkészítő eljárás, beismerő vallomás, egyezség) vizsgálata tárgyában.

Külsős műhelytagja volt a Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Műhelyének, több alkalommal nyújtott be tanulmányt a Kozma Sándor emlékére, a Legfőbb Ügyészség által kiírt tudományos pályázatra.

Jogtudományi pályájában a Büntetőjogi Tanszék vezetője mellett Dr. hab. Ambrus István egyetemi docens, az ELTE-ÁJK Kriminológiai Tanszék vezetője is segíti.

Szakvizsgáját jeles eredménnyel tette le.

Angol és olasz nyelven beszél.