Társasági jog

A Szabó és Szalai Ügyvédi Iroda hatékony és gyors megoldásokat nyújt Ügyfeleinek a társasági jog, a tranzakciós-, valamint a pénz- és tőkepiaci ügyletekben, továbbá versenyjogi kérdésekben egyaránt.

Az Ügyvédi Iroda kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a klasszikus társasági jog (ÁSZF, összefonódás, szindikátusi-, üzletrész adásvételi szerződés, belső szabályzatok szerkesztése), a vállalatirányítási ügyek, a compliance, a jogi átvilágítások (due diligence), a cégeljárások (cégalapítás, változásbejegyzés, tőkeemelés, tőkeleszállítás, átalakulás, végelszámolás) teljeskörű lebonyolítása terén is.

Jogi támogatással szolgálunk nyilvánosan- és zártkörűen működő részvénytársaságok és más gazdasági társaságok, illetve ezen jogi személyek tagjai részére a jogszabályi környezet, a tagok üzleti érdekeinek megfelelő társasági jogi, cégjogi okiratok szerkesztésében, véleményezésében. Ügyfeleinket az alapítással és a működéssel kapcsolatos, akár a hatóságok (Adóhatóság, Cégbíróság, Gazdasági Versenyhivatal) előtti eljárásokban is képviseljük, start-up-ok esetén pénzügyi támogatást is nyújtunk.

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen lát el képviseletet cégjogi jogvitákban. Peres tapasztalatunk kiterjed a tagok, a tagok és a gazdasági társaság közötti, illetve tagkizárással kapcsolatos jogvitákra, perekre, a vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési felelősség érvényesítésére, a hitelezőknek a korlátolt felelősségű taggal szembeni igényérvényesítésére, a létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben való képviseletre.

Az Ügyvédi Iroda tanácsadóként kompetens a jogi átvilágításokban, pénzügyi intézmények, vállalatcsoportok részére jogszabálykövetési és megfelelőségi szolgáltatás nyújtásában, a már rendelkezésre álló cégjogi és társasági jogi okiratok revidiálásában.

A vállalatok jogi képviseletének ellátására egyéni struktúra keretében lehetőség van eseti megbízás vagy folyamatos, tartós, átalánydíjon alapuló ügyvitelre. Minden esetben olyan konstrukcióval szerződünk, amely Ügyfeleink számára a legkedvezőbb.

Leggyakoribb társasági jogi tevékenységi körbe tartoznak az alábbi eljárások, valamint feladatok:

társaságok alapítása, megszüntetése,

létesítő okirat módosítás, hatályosítása változásbejegyzés keretében,

tőkeemelés, tőkekivonás, átalakulások kivitelezése, szindikátusi szerződés,

belső szabályzatok, partneri szerződések kidolgozása,

állandó jogi tanácsadás vállalatcsoportok esetén,

vállalati compliance tanácsadás,

jogi átvilágítások (due diligence),

általános szerződési feltételeket kidolgozása,

start-up vállalkozások segítése pénzügyi támogatással,

versenyjogi tanácsadás, összefonodás bejelentés (GVH eljárás),

társasági részesedések, üzletágak és eszközök adásvételével kapcsolatos okiratszerkesztés és tanácsadás.

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu