Peres képviselet

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda a kontradiktórius eljárások vitele körében a gazdasági és a mindennapi életben rendszerint jelentkező és általánosnak nevezhető jogvitákon (házassági bontó- és vagyonjogi, szerződésszegéssel, különösen hibás teljesítéssel, így jótállással, szavatossággal kapcsolatos, illetve munkaügyi, végrehajtási, megállapítás iránti perek) túlmenően személyiségi jogi, birtokvédelmi, közigazgatási, sajtó-helyreigazítási, kártérítési, valamint orvosi műhibával összefüggésbe hozható perekben is képviseli Ügyfeleit.

Ügyfeleinket – legyen szó alperesi, vagy felperesi oldalról – részletekbe menően, minden szegmensre kiterjedően tájékoztatjuk a peres eljárás várható menetéről, illetve esetleges kimeneteleiről, az adott jogkérdésben kialakult bírói gyakorlatról, az eljárásban felmerülhető perköltségről (szakértői díj, illeték összege), a határidőkről, arról, hogy a vonatkozó törvény szerint melyik felet terheli és milyen körben a bizonyítási teher, végül pedig felmérjük, van-e potenciális lehetőség egyezség megkötésére, igenlő válasz esetén milyen kockázati tényezők mellett (fizetési készség és képesség, önkéntes teljesítési hajlandóság) akár a pereskedés helyett, akár a folyamatban lévő per sikeres, végleges és kielégítő lezárása érdekében.

Annak elkerülése végett, hogy az első olvasatra lényegtelennek tűnő részlet később ne váljon perdöntővé, továbbá azért, hogy a bizonyítandó tényekre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a bizonyítási indítványainkat megfelelő módon és időben előterjesszük, csakúgy mint – adott esetben – ideiglenes intézkedés, vagy előzetes bizonyítás elrendelése iránti kérelmünket, kiemelt időt és figyelmet szentelünk a pontos történeti tényállás feltárására, a jogvita előzményeire és mindennemű számításba jöhető körülményre.

Célunk – hűek maradva az Ügyvédi Iroda szakmai hitvallásához – a lehető leggyorsabb, legeredményesebb, és – amennyire lehetséges – a legköltséghatékonyabb fellépés az ellenérdekű féllel szemben a perfelvételi szaktól, pontosabban az azt megelőző pertaktika együttes kidolgozásától kezdődően egészen a jogerős döntés meghozataláig, szükség esetén elmenve a legfőbb hazai és európai uniós jogalkalmazó bíróságokig is.

A polgári peres eljárások terén az Ügyvédi Iroda kiemelten foglalkozik kártérítéssel kapcsolatos jogvitákkal, valamint orvosi műhibaperekkel.

A mindennapi életben számtalan olyan élethelyzet adódhat, ami kártérítési igényt alapozhat meg, mind a szerződésszegéssel (kontraktuális), mind pedig a szerződésen kívüli (deliktuális) károkozások terén. A kártérítés mint polgári jogi szankció esetén a cél a fennálló vagyoni viszonyok védelme, azaz olyan helyzet megteremtése, mintha a károkozó esemény be sem következett volna. A kártérítési igény bíróság előtti érvényesítése minden esetben fokozott mértékű felkészültséget és tudást igényel.

Az orvosi műhibaperek rendkívül összetett részét képezik a jogi szakmának, tekintettel arra, hogy a jogi képviselet ellátása mellett elengedhetetlen az orvosi szaktudás, a speciális ismeretek megléte. Erre tekintettel az Ügyvédi Iroda orvosi végzettséggel rendelkező szakértőkkel dolgozik együtt.

A munkafolyamat az orvosi dokumentáció előzetes átvizsgálásával és orvosszakértőkkel történő konzultációval kezdődik, ily módon az Ügyvédi Iroda előzetesen képes felmérni mind jogi, mind pedig orvosi szempontból az igény jogosságát, ezzel biztosítva, hogy megalapozottan lehessen a pert megindítani, megelőzve ezzel a károsultak, betegek, vagy hozzátartozóik felesleges kiadásait.

Ahogyan a klasszikus kártérítési eljárásoknál, úgy az orvosi műhibaperek esetén is, a hosszas peres eljárás megelőzése érdekében az Ügyvédi Iroda törekszik a peren kívüli megegyezésre, amely az esetek döntő többségében az Ügyfeleink számára eredménnyel zárul.

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu