Csőd- és felszámolási eljárás

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda a hitelező teljeskörű jogi képviseletét a kintlévőségkezeléstől kezdődően (fizetési felszólítás, felek közötti tárgyalások elősegítése, koordinálása, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás) a felszámolási eljárás elrendelése iránti kérelem előterjesztésén át, egészen a felszámolási eljárás jogerős befejezéséig ellátja.

Ez alatt érteni kell a harmadik személyekkel, így a zálogkötelezettel, a kezessel, a fedezetelvonáshoz segítséget nyújtó személlyel szembeni jogi fellépést is.

Fontos tudni, hogy egy felszámolási eljárás több végkimenetellel zárulhat, azon túlmenően, hogy a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, ezért javasoljuk, hogy a szerződésben az önkéntes teljesítést elősegítő biztosítékok (kezesség, óvadék, foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése, bankgarancia) kerüljenek beépítésre.

A felszámolóbiztosnak feljelentési kötelezettsége van abban az esetben, ha megállapítja, hogy a gazdasági társaság sérelmére a (volt) vezető tisztségviselő vagy a (volt) tag bűncselekményt követett el. Legtipikusabb ilyen bűncselekmények a csődbűncselekmény, a költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése, a csalás, a sikkasztás, illetve a hűtlen kezelés.

A felszámolási eljárásban, illetve a fizetésképtelen helyzet bekövetkeztét megelőző jogvitás időintervallumban is az Ügyvédi Iroda vállalja a jogi képviselet ellátását, legyen szó akár hitelezői igényérvényesítésről, akár adósi (társasági, vezető tisztségviselői, illetve tagi) jogvédelemről.

A hitelező vagy az adós nevében a felszámolóbiztos a Csődtörvény megfelelő szakasza alapján mögöttes felelősség megállapítása iránti keresetet is előterjeszthet, amennyiben észleli, hogy a gazdálkodó szervezet vezetői a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben a feladataikat (így pl. a gazdálkodással összefüggő operatív tevékenységüket) nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el. Az sincs kizárva, hogy a felelősség átszálljon a korábbi vezető tisztségviselő magánvagyonára, amennyiben bizonyítható vagyonkimentésre irányuló magatartása, szándéka.

A megállapítási kereset egyik velejárója, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól kérni lehet a korábban megkötött szerződések érvénytelenségének kimondását, amely esetben a harmadik személy szerződő felet is kár érheti, újabb kötelmi jogi igényt keletkeztetve.

Természetesen a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, valamint az előtt is vannak jogi lehetőségek a likviditási problémák orvoslására, hitelezői aspektusból megközelítve pedig nem elhanyagolható a felszámolás elrendelése iránti kérelem előterjesztésének jól megválasztott időpontja sem, számításba véve azt a tényt is, hogy a felszámolóbiztos előtti igénybejelentésnek jogvesztő határideje van.

A polgári jogi és a büntetőjogi esetleges jogkövetkezményeken túl az Adóhatóság is szankcionálhat, de az sem ritka, hogy adóigazgatási eljárásban adóhiány – ezáltal adóbírság és mulasztási bírság – megállapításában is marasztaló határozat generálja a fizetésképtelenséget, vagy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetet.

Az adós gazdasági társaság jogi képviselete kiterjed a felszámolási eljárásban történő eljárásra, de még azt megelőzően a követeléskezelésre is, a vezető tisztségviselő tekintetében az esetlegesen kapcsolódó mögöttes felelősség megállapítási iránti peres eljárásra, továbbá az adott esetben meginduló büntetőeljárásra is, ide sorolva bárminemű adóigazgatási, valamint egyezség (csődegyezség, egyezség felszámolási eljárásban) megkötésére irányuló eljárást is. Felszámolási eljárás mellett végelszámolási-, továbbá csődeljárásban is képviseljük Ügyfeleinket.

Az Ügyvédi Iroda több megbízható és kiváló igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértővel dolgozik együtt.

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu