Családjog, válóperek

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda a családjog (válóperek) terén a lehető legnagyobb diszkréció mellett jár el, tekintettel arra, hogy a jogtudomány legszenzitívebb részének tekinthető.

A szenzitivitás okán az Ügyvédi Iroda tagjai kiemelten figyelnek az Ügyfél személyére, különös tekintettel a gyermek(ek) sorsát érintő jogkérdésekre. A családjog az egyedüli olyan terület a jogban, mely a szakmai tudáson, tapasztalaton túl megköveteli az ügyvédtől, hogy magas fokú empátiával is támogassa Ügyfelét.

Válások, házasságok felbontása tekintetében az Ügyvédi Iroda a tényállásos (megállapodás nélküli) bontóperekben, valamint a megállapodáson alapuló válóperekben is a kellő szakértelem, gyakorlati tapasztalat és tárgyi tudás birtokában van.

Válóperekben Ügyfeleinket mindenekelőtt arra bíztatjuk, hogy – főként a gyermek(ek) – érdekében törekedjenek a megállapodásra. Ügyfeleink minden felmerülő igényének maximális kielégítése céljából az ellenérdekű féllel, illetve annak jogi képviselőjével a tárgyalások lefolytatása során közreműködünk a megállapodás megkötésének mielőbbi előmozdításában, a felek akaratának a jog nyelvére történő átültetésében, hangsúlyosan és kiemelt figyelemmel a házassági vagyonjogi kérdésekre, a gyermekelhelyezésre, a kapcsolattartásra, illetve a különböző jogcímű tartásdíjakra, indokolt esetben a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásának okára. Az egyezségi tárgyalások lefolytatása előtt, a konzultáció során részletes vagyonleltár (vagyonmérleg) készítésére kerül sor, amennyiben rendelkezésre áll, az átadott vagyonjogi szerződés tüzetes vizsgálata mellett.

A válóperek mellett az Ügyvédi Iroda előzetes konzultációt követően házassági (élettársi) vagyonjogi szerződés szerkesztését, véleményezését, felülvizsgálatát is vállalja.

Ennek keretében részletes tájékoztatást kapnak az Ügyfelek a házassági (élettársi) vagyonjog rendszeréről, mely tanácsadást követően az Ügyfél igényei szerint készítjük el, vizsgáljuk felül a létrejövő, vagy éppen a már meglévő, általuk kikötött vagyonjogi rendszert.

Az Ügyvédi Iroda gyakorlati tapasztalata szerint a családjogi tényállások (elsősorban a válások) gyakran a büntetőjog határmezsgyéjén is mozoghatnak (zaklatás, testi sértés, kapcsolati erőszak, kiskorú veszélyeztetése, vagyon elleni bűncselekmények), ezért büntetőjogi tényállást kimerítő magatartás felmerülő gyanúja esetén az Ügyvédi Iroda ellátja Ügyfelei teljeskörű sértetti képviseletét a családjoggal kapcsolatos bűncselekmények körében is, ezzel biztosítva a mindenre kiterjedő, komplex jogi szolgáltatást.

Fent írtakon túlmenően az Ügyvédi Iroda tehát az alább részletezett, leggyakrabban felmerülő részterületeken lát el jogi képviseletet:

szülői felügyeleti jog (kapcsolattartás, láthatás);

gyermekelhelyezés;

vagyonmegosztás, házassági vagyonjogi szerződés;

gyermektartásdíj;

házastársi tartásdíj;

közös lakás (ingatlan) használatának rendezése;

egyezségi eljárás (közreműködés a megállapodás létrehozásában).

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu