Büntetőjog

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda egyik kiemelt szakterülete a büntetőjog.

Hatékony és magas színvonalú, a nyomozati szak kezdetétől egészen a jogerős ítélet meghozataláig terjedő védelmet, illetve sértetti jogi képviseletet látunk el – ideértve a védekezési stratégia kijelölését, meghatározását, már egy esetlegesen meginduló büntetőeljárás előtti tanácsadást, konzultációt – mind természetes személyek, mind gazdasági társaságok számára.

A rendes Törvényszék, Ítélőtábla, vagy Kúria előtti jogorvoslati (fellebbezési) eljáráson túlmenően az Alkotmánybíróság (alkotmányjogi panasz, normakontroll), Európai Unió Bírósága (előzetes döntéshozatali eljárás) és az Emberi Jogok Európai Bírósága (Egyezménysértés) előtti eljárásokban, valamint a rendkívüli jogorvoslati eljárásokban (perújításhoz, felülvizsgálati indítványhoz) szükséges speciális ismeretekkel és felkészültséggel is rendelkezünk.

Szaktudásunk kiterjed a sértett polgári jogi igényének érvényesítésére, de ugyanígy a vagyonvisszaszerzési eljárásban való fellépésre, amely körbe beletartozik – esetlegesen – a vagyonelkobzás (lefoglalás) elkerülése, de a tulajdonra (üzletrészre vagy ingatlanra) elrendelhető legfajsúlyosabb kényszerintézkedés, a zár alá vétel mellőzése is.

A történeti tényállás pontos feltérképezését és precíz vizsgálatát követően, amennyiben az adott büntetőügy megkívánja, az Ügyvédi Iroda a hatóságokkal történő együttműködés, valamint egyezségi eljárás lefolytatásának előmozdításában is vállalja a közreműködést, legyen szó költségvetési csalásról (adócsalásról), korrupciós, gazdasági, vagyoni elleni, hivatali, kábítószerrel kapcsolatos, de akár élet vagy testi épség elleni bűncselekményről.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a gazdasági (vagyon elleni) és a költségvetést károsító bűncselekmények igénylik a legmagasabb szintű kapcsolódó és számításba veendő ágazati jogszabályok (adózási, gazdálkodási, számviteli, illetőségi, dologi jogi, kötelmi jogi kérdések) maradéktalan ismeretét, ezért a védekezési stratégia felépítése különös odafigyelést kíván. Felismerve ezt a tényt és ennek hangsúlyozott jelentőségét, alakítottuk ki azt a koncepciót, amelynek alapján a gazdasági büntetőügyekben az Ügyvédi Iroda a büntetőjogra szakosodott partner ügyvéd mellett bevonja a védelem ellátásába az ágazati jogszabályok alkalmazásában kimagasló tapasztalattal bíró másik két partner ügyvédet szaktudásuk közös, és egymást segítő felhasználása érdekében, így kialakítva a legmegfelelőbb védekezést.

Különösen fontosnak tartjuk - szem előtt tartva az ártatlanság vélelmét -, hogy a gyanúsított, vagy a vádlott minél hatékonyabban tudjon védekezni a büntetőeljárás során, ezért a legszigorúbb személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés (letartóztatás) elrendelésének esetleges meggátolásában kivételes jártasságra tettünk szert.

Az Ügyvédi Iroda magánvádas, továbbá pótmagánvádas eljárásokban is ellátja a feljelentő (sértett) képviseletét, de a terhelt védelmét is.

A gyanúsított (vádlott) teljes körű védelmének ellátása fentieken túl magában hordozza Ügyfelünk felkészítését, kioktatását, helyettesítését azokon az eljárási cselekményeken, ahol jelenléte nem kötelező, a hatóságokkal történő konstans kapcsolattartást.

A sértetti képviselet teljes körű ellátása magában foglalja a szükséges feljelentés elkészítését, távoltartás vagy egyéb kényszerintézkedés elrendelésére irányuló indítvány előterjesztését, a polgári jogi igény perrendtartásszerű érvényesítését, a sértetti jogok gyakorlását.

Kifejezetten vállaljuk azokban a büntetőeljárásokban a védelmet, amely büntetőeljárások tárgya különösen, de nem kizárólagosan:

költségvetési csalás (adócsalás),

pénzmosás,

bűnszervezetben részvétel,

garázdaság,

élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmény (testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása),

gazdasági bűncselekmény,

közlekedési bűncselekmény (ittas járművezetés, közúti baleset okozása, közúti veszélyeztetés),

korrupciós bűncselekmény (vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása),

vagyon elleni bűncselekmény (lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés,

vagyon elleni erőszakos bűncselekmény,

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása),

hivatali bűncselekmény,

hivatalos személy elleni bűncselekmény,

igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény vagy

gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény.

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu