Hálapénz

2021. január 1. napjától a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 290. §-a (vesztegetés) és a 291. §-a (vesztegetés elfogadása) egy-egy bekezdéssel egészült ki.

A Btk. módosításával összhangban a jogalkotó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénybe egy külön alcímet ültetett be (138/A. §) szintúgy 2021. január 1. napjával. Ez a jogszabályhely határozza meg tételesen, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben mit kell előnynek, és mit kell jogtalan előnynek tekinteni. A vesztegetés, illetve a vesztegetés elfogadása bűntettei egyik tényállási elemének élesen körülhatárolt és direkt módon konkretizált – mondhatni – értelmező rendelkezése [Btk. 290. § (6) bekezdés] megalkotásával a (gazdasági) aktív és passzív vesztegetés soraiból a törvényhozó kiemelte a hálapénz jogintézményét (végeredményben teret nem hagyva a bírói jogértelmezésnek), és egy külön szubszidiárius vétséget alkotott [Btk. 291. § (6) bekezdés].

Dr. Szabó Zsolt Tibor a hálapénz megreformált jogintézményéről egy kétrészes, orvosi-jogi szakfolyóiratban megjelent tanulmányban fejti ki gondolatait.