Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 420. § (1) bekezdésében foglalt törvényi tényállás az egyedüli az egész Büntető Kódexben, amely diszpocíziójában tényállási elemként szerepel a közbeszerzési eljárás. Ennek ellenére, a közbeszerzési eljáráshoz további, olyan büntetni rendelt tényállások társíthatók, amelyek szükségszerűen megvalósulnak, befejezetté válnak stádiumtani szempontból, ha az állami közpénzek pályáztatás során történő kiosztásakor megjelenik a felek közötti bűnös kapcsolat.

A teljesség igénye nélküli, példálózó – vizsgált – eljárásbeli magatartásokból kitűnik, hogy egy nem tisztességes közbeszerzési eljárás alapja valamely korrupciós bűncselekmény elkövetése, majd a lezárt közbeszerzési eljárás után, a ne bis in idem elvének sérelme nélkül válik tényállásszerűvé a versenyt korlátozó megállapodás bűntette, azaz a Btk. 420. § (1) bekezdésében rögzített tényállás nem a közbeszerzési korrupció fogalma. Ennek igazolására Dr. Szabó Zsolt Tibor felvázolja, hogy személy szerint mit ért közbeszerzési korrupció alatt.

Tanulmányában arra törekszik elsődlegesen, hogy alátámassza, a hivatkozott deliktum nem képes betölteni azt a jogalkotói célt, amely az volt, hogy a közbeszerzési korrupciót visszaszorítsa, másodlagosan egy új törvényi tényállás szükségességének miértjére is kitér.