COVID-19 és a rémhírterjesztés deliktuma

Dr. Szabó Zsolt Tibor jelen, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent tankönyv egyik szerzőjeként a közveszéllyel fenyegetés és a rémhírterjesztés deliktumairól publikált, fókuszálva arra, hogy a két bűncselekmény tényállását hogyan módosította a jogalkotó a COVID-19 járványhelyzet idején.

Tanulmányában több jogesetet elemzett röviden, nyomatékosan felhívva arra a figyelmet, hogy már az igen egyszerű megítélésű történeti tényállások minősítése is problémát tud okozni a jogalkalmazó számára. Ezzel összefüggésben kiemelte és hangsúlyozta, hogy főként a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményének egyes tényállási elemei rendkívül absztrakt módon lettek megfogalmazva, a tényállási elemeket (közveszély, köznyugalom, köznyugalom megzavarására alkalmasság, köznyugalom súlyos megzavarása) a bírói gyakorlat mai napig bezárólag – egyelőre – nemigen töltötte ki in concreto tartalommal.