A korrupciós bűncselekmények egyes anyagi jogi kérdései

Talán rendhagyó lenne azt a kérdést feltenni magunknak, miszerint beszélhetünk-e a társadalomra veszélyesség hiányáról, amikor adott terhelt korrupciós bűncselekményt – akár hivatalit, akár gazdaságit – követett el. Pláne elgondolkodtató ennek a kérdésnek az igazoltsága akkor, amikor a jogalkotó a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben kifejezte azt a szándékát, illetve törekvését, hogy a korrumpáló és a korrumpált személyekkel szemben még inkább erőteljesebben kíván fellépni, a korrupció ellen abszolút zéró-toleranciát hirdetett. Ugyanakkor a Kúria nemrégiben közzétett, EH 2018.1. számú Elvi Határozata a kérdésfeltevést legitimálja.

Dr. Szabó Zsolt Tibor tanulmányában nemcsak a Kúria konkrét döntését, elvi megállapításait elemzi, hanem a kapcsolódó, Emberi Jogok Európai Bíróságának eseti döntéseit is.