A csalás és a befolyással üzérkedés bűntetteinek kapcsolata

A kialakult bírói gyakorlat értelmében a befolyással üzérkedés és a csalás bűntettei egymással a specialitás viszonyában állnak, a két bűncselekmény látszólagos alaki halmazatban áll egymással. A bírói gyakorlat némely eseti döntésében nem a specialitás, hanem a konszumpció elvét hívta fel a valóságos alaki halmazat kizárása érdekében. Dr. Szabó Zsolt Tibor tanulmányában bírósági határozatok rövid bemutatásával, valamint a jogirodalomban, a halmazati kérdések körében kialakult álláspontok ismertetésével kívánja kezdetlegesen igazolni azon hipotézisét, miszerint a több évtizedes gyakorlat felülvizsgálatra szorul, mivel a befolyással üzérkedés és a csalás eltérő védett jogi tárgyaira, a többszörös társadalomra veszélyességre, és egyéb tényezőkre tekintettel, álláspontja szerint a kétszeres értékelés tilalmának megsértése nélkül a hivatkozott két deliktum valóságos alaki halmazatban megállapítható lenne.