A befolyással üzérkedés új alapesete

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 299. §-a, nevezetesen a befolyással üzérkedés bűntette 2021. január 1. napjával kiegészült egy bekezdéssel, a Miniszteri Indokolás alapján egy új alapesettel. A 299. § (2a) bekezdése értelmében büntetendő, „aki magát hivatalos személynek kiadva e színlelt működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja”.

Ez az új tényállás Dr. Szabó Zsolt Tibor meglátása szerint fel fogja borítani azt a büntető anyagi jogi dogmatikát, amit eddig sem lehetett egységesnek, koherensnek nevezni a hivatali vesztegetés, a befolyással üzérkedés és a csalás bűncselekményeinek tekintetében.

Tanulmányában fenti állítását, téziseit támasztja alá, igazolva, hogy ezt az új alapesetet nem a Btk. XXVII. Fejezete alatt kellett volna elhelyeznie a jogalkotónak, de igazolva azt is, hogy erre a tényállásra nem igazán volt szüksége a jogrendszernek.