Jogi intelmek

Mit tegyünk a munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén?


A munkaviszony megszüntetésére közös megegyezéssel, felmondással, illetve azonnali hatályú felmondással kerülhet sor. Fontos tudni mindenekelőtt, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatot írásba kell foglalni. Amennyiben a munkáltató felmondással vagy azonnali hatályú felmondással kívánja megszüntetni a munkavállaló munkaviszonyát, akkor fő szabály szerint a felmondását indokolnia köteles (próbaidő alatt az azonnali hatályú felmondást indokolni a munkáltató nem köteles). Indokolásából, valamint a felmondás...

Mit tegyünk, ha a Gyámhatóságtól idézést kapunk személyes meghallgatásra (tárgyalásra) gyermekvédelmi ügyben?


A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekben (például védelembe vétel, nevelésbe vétel) a – gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes – Gyámhatóság jár el. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt. A szülőt a Gyámhatóság idézi a tárgyalásra, azaz megjelenési kötelezettség van, így ha a szülő...

Mit tegyünk, ha a Nyomozó Hatóságtól idézést kapunk gyanúsítotti kihallgatás foganatosítására büntetőeljárásban?


A büntetőeljárás a gyanúsított kihallgatásával indul meg, a gyanúsítotti kihallgatáson közlik a terhelttel, hogy a Nyomozó Hatóság pontosan milyen történeti tényállás alapján pontosan milyen büntető anyagi jogi rendelkezésre alapítottan pontosan milyen bűncselekmény(ek) elkövetésével gyanúsít valakit. Fontos tudni, hogy a gyanúsítotti kihallgatást követően gyakorolható a terhelt és a védő számára az a büntetőeljárási törvényben deklarált jog, hogy az iratokat (így a megalapozott...