Dr. Vaskuti András

A Szabó és Szalai Ügyvédi Iroda több ügyvéd (védő) kollégával szoros szakmai együttműködést ápol, amely együttműködés adott esetben a védelem stratégiájának közös kidolgozását, anyagi jogi, illetve eljárási jogi kérdések közös megtárgyalását is felöleli, csakúgy mint adott büntetőügy terheltjeinek közös védelmét.

A Szabó és Szalai Ügyvédi Iroda büntetőügyekben az egyik legszorosabb együttműködését Dr. Vaskuti András Ph.D. ügyvéddel, az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszékének címzetes egyetemi tanárával, korábban a Kúria egyik legtekintélyesebb bírájávál alakította ki és tartja fenn.
Vaskuti ügyvéd Úr négy évtizeden keresztül volt bíró, majd 2023. óta védőügyvédként tevékenykedik a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként. Szakterülete a büntető anyagi jog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtási jog. Vaskuti ügyvéd Úr főként meghatalmazás alapján a feljelentéstől, a nyomozás megindulásától az eljárás jogerős befejezéséig vállal védelmet, illetve sértetti jogi képviseletet, de ezen túl közreműködik a rendkívüli jogorvoslati eljárásokban is (felülvizsgálat, egyszerűsített felülvizsgálat, perújítás).

Vaskuti ügyvéd Úr az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg jogi diplomáját summa cum laude minősítéssel, ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán kriminalisztikai szakjogász, majd fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képesítést szerzett, végül 2016-ban szintén summa cum laude minősítéssel az ELTE-ÁJK Doktori Iskolájában ítélték oda számára a Ph.D. tudományos fokozatot.

Vaskuti ügyvéd Úr az ügyvédi esküje letételét megelőzően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Debreceni Járásbíróság, majd a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) büntetőszakos bírája, tanácselnöke, illetve felkért elnöki bírája volt, majd nyolc évig ítélkezett a Kúrián.

Vaskuti ügyvéd Úr 1998-tól az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszékén – 2007-től mint a Kar tiszteletbeli tanára, 2019-től mint címzetes egyetemi tanár – megbízott előadóként folytat oktatói munkát, számtalan büntető anyagi jogi szeminárium vezetője volt az elmúlt években, valamint számtalan publikációval, tudományos tanulmánnyal bír.
2003-tól 2009-ig alapító vezetője volt az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Tudományok Műhelyének. 2011-től kurzusvezető oktató a Mathias Corvinus Collegiumban.

2003-2008 között speciális kollégiumot vezetett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2009-2010 között, és 2024-től ismét megbízott oktatóként dolgozik a Károli Gáspár Református Egyetem Büntetőjogi Tanszékén.
Vaskuti ügyvéd Úr több külföldi tanulmányúton is részt vett, több külföldi országban kutatott, tartott előadást, így például Müchenben, az Amerikai Egyesült Államokban, Párizsban, Bordeauxban, Luxemburgban, Prágában, Bremában, Heidelbergben, illetve Bécsben. Vaskuti ügyvéd Úr német és orosz nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával.
Vaskuti ügyvéd Urat az alábbi kitüntetésekkel illették, illetve jutalmazták kimagasló szakmai tevékenységét, munkáját:

  • Fővárosi Bíróság Aranygyűrűje,
  • Pro Facultate emlékérem (ELTE-ÁJK),
  • Vámbéry Rusztem emlékérem II. fokozata (Magyar Kriminológiai Társaság),
  • Juhász Andor díj aranya fokozata (Országos Bírói Tanács).