Kezdőlap

ÜDVÖZLI ÖNT A

Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda

Minőség, hitelesség, precizitás

ÜDVÖZLI ÖNT A

Szabó & Szalai
Ügyvédi Iroda

Minőség, hitelesség, precizitás

Rólunk

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda filozófiája, szakmai hitvallása a minőség, a hitelesség és a precízió.

Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítsük prémium kvalitású szolgáltatás nyújtásával, a legnagyobb diszkréció mellett.

Meggyőződésünk, hogy az Ügyfeleinkkel történő partneri kapcsolat kiépítése és ápolása elengedhetetlen feltétele a sikernek, ezért mindig hosszú távra tervezünk, másrészt igyekszünk a jogi szolgáltatásainkat a lehető legszélesebb körben biztosítani.

ÜGYVÉDI IRODÁNK LEGFŐBB SZAKTERÜLETE

A Büntetőjog, a Családjog, illetve a Munkajog

Hatékony és magas színvonalú védelmet, illetve sértetti jogi képviseletet látunk el.

Válások tekintetében a tényállásos (megállapodás nélküli) bontóperekben, valamint a megállapodáson alapuló válóperekben is a kellő szakértelem, gyakorlati tapasztalat, rutin és tárgyi tudás birtokában vagyunk.

Ügyvédi Irodánk közreműködik felmerülő munkajogi jogviták békés és peren kívüli, kompromisszumos rendezésében a jogviszony további fenntartása érdekében, de természetesen Ügyfeleink bíróság előtti peres képviseletét is vállaljuk mind felperesi, mind alperesi oldalon.

Kifejezetten vállaljuk a képviseletet az alábbi tárgyú ügyekben:

Büntetőjog

költségvetési csalás,

gazdasági,

vagyon elleni-,

korrupciós-,

közlekedési-,

kábítószerrel kapcsolatos-,

erőszakos vagyon elleni-,

igazságszolgáltatás elleni-,

gazdálkodás rendjét sértő-,

hivatali bűncselekmények.

Családjog

szülői felügyelet (kapcsolattartás, láthatás),

gyermekelhelyezés,

házassági vagyonjog, vagyonmegosztás,

gyermektartásdíj,

közös lakás (ingatlan) használatának rendezése,

egyezségi eljárásban való közreműködés.

Munkajog

munkaviszony jogellenes megszüntetése,

kártérítés, sérelemdíj,

munkaszerződés,

fegyelmi eljárások.

Egyedülálló és kivételes szakmai tapasztalat a büntetőjog (és a szabálysértési jog) területén

Dr. Szabó Zsolt Tibor ügyvéd védőként és kutatóként, az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszékének megbízott oktatójaként, illetve doktorvárományosaként (Ph.D.) a büntetőjog területén több mint tíz év alatt elsajátított képessége és készsége alapján és miatt kifejezetten magabiztosan és határozottan mozog a hatóságok, bíróságok előtt.

Az ország kiemelt jelentőségű és legnagyobb tárgyi súlyú – többek között gazdasági, vagyon elleni, költségvetést károsító, közlekedési – büntetőügyeiben járt el, vállalt aktív szerepet védőként, illetve jogi képviselőként a terhelti, vagy a sértetti oldalon.

Egyedülálló és kivételes szakmai tapasztalat a családjog (válóperek) területén

Dr. Szalai Péter ügyvéd az Ügyvédi Iroda - széles értelemben vett - polgári jogra specializálódott ügyvédje folyamatosan lát el jogi képviseletet bíróságok előtt tényállásos, valamint közös megegyezéses válásokban (bontóperekben).
A peres eljárásokon túl magas fokú kompetenciával bír a gyermekelhelyezések területén, ide értve a gyámhatósági eljárásokat is. A vagyonjogi ügyeket tekintve, legyen szó házasságról, élettársi kapcsolatról vagy bejegyzett élettársi kapcsolatról, speciális szaktudással és gyakorlattal bír.

Családjogi jogviszonnyal összefüggésben felmerülő büntetőjogi gyanú esetén a sértetti jogi képviseletet is ellátja hatóságok, bíróságok előtt.

Büntetőeljárásokban 0-24 órás ügyeletben állunk rendelkezésre!

Büntetőeljárásokban – tekintettel arra, hogy az időfaktor egy kiemelten fontos tényező – éjszaka, illetve hétvégén is bármikor állunk Ügyfeleink rendelkezésére, vállaljuk az azonnali ügyvédi (védői) segítség biztosítását.

Hívjon azonnal, ha az ügy- vagy az eljárási cselekmény tárgya nem tűr halasztást, legyen szó kilátásba helyezett őrizetbe vételről, letartóztatás elrendeléséről, kutatásról, gyanúsítotti kihallgatásról, nagyobb tárgyi súlyú gazdasági, korrupciós, élet, testi épség, egészség elleni, közlekedési, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről, illetve költségvetési csalásról.

Szakmai felelősségvállalás

Szakmai hitvallásunk a magas szintű jogi szolgáltatás nyújtása a minőség, a hitelesség és a precízió elveinek mindenkori szem előtt tartásával.
Ügyfeleink igényeit a leggyorsabb, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módon teljesítjük, a legnagyobb diszkréció mellett. Biztonságot kínálunk.
Határozottak, felkészültek, naprakészek, non-stop elérhetőek, valamint mind a szakma, mind pedig Ügyfeleink iránt elkötelezettek vagyunk.

Szakterületeink

Ismerje meg szakterületeinket!

Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda

A Szabó & Szalai Ügyvédi Iroda ügyvédjei naprakész, elmélyült és komplex jogi tudással, kiterjedt, széleskörű szakmai ismeretekkel, valamint rugalmas és dinamikus, mégis a hagyományos értékrendet képviselő gondolkodásmóddal rendelkeznek, ennek köszönhetően a jog igen tág spektrumát lefedve, mind magánszemélyeknek, mind gazdasági társaságoknak, vállalatoknak nyújtunk jogi szolgáltatást.

IRODÁNK TAGJAI

Ismerje meg Irodánk ügyvédjeit!

Dr. Szabó Zsolt Tibor

ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász

‭+36 30 894 5280‬

zsolt.szabo@szaboesszalai.hu

Dr. Szalai Péter

ügyvéd

+36 30 578 4488

peter.szalai@szaboesszalai.hu